Na opravu spotrebiča poskytujeme 6 mesačnú záruku.

Záručná doba

Dĺžku záručnej doby určuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (OZ). Podľa novely OZ (zákon č. 150/2004 Z.z) platí na spotrebný tovar predaný od 1.4.2004 záručná doba 24 mesiacov. Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť. V prípade pračiek, umývačiek a sušičiek je táto doba 2 roky.

Predĺženie záručnej doby

Pri veciach, ktoré sú určenédlhšie používanie, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať aj len niektorej súčiastky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste musia byť tieto podmienky presne určené.

Oprava po uplnynutí záruky

V prípade opravy veci po uplynutí určenej záručnej doby ide o pozáručný servis, na ktorý sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ v §§ 652 – 656 (osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci). Podľa § 653 OZ je záručná doba na vykonanú opravu 3 mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak. V našom prípade je táto doba až 6 mesiacov.

Image