Zabudovanie sušičky a umývačky riadu

Zaisťujeme montáž, inštaláciu a pripojenie (zapojenie) sušičiek a umývačiek na elektrickú sieť a to ako voľne stojacich, tak aj vstavaných do kuchynskej linky. Je dôležité, aby objednávateľ pripojenia elektrospotrebiča mal k dispozícii návod na obsluhu a použitie a to aj v prípadoch, keď bol sporák či iný elektrospotrebič presťahovaný či predaný inému majiteľovi. Majiteľ sušičky/umývačky aj montážny technik by sa mal oboznámiť s návodom aj bezpečnostnými predpismi pre pripojenie a používanie konkrétneho elektrospotrebiča, ktoré sa môžu v jednotlivých detailoch pre rôzne značky a typy niekedy líšiť. Sušička i umývačka riadu by mala byť inštalovaná kvalifikovaným pracovníkom s príslušným oprávnením, v zhode s konkrétnym návodom a podľa platných postupov a predpisov. Servis a opravy v priebehu záručnej doby môže vykonávať iba autorizovaný servis, preto odporúčame kontaktovať nás v prípade, že chcete mať všetko urobené na 100% spoľahlivo a bezpečne. Veľká časť elektrospotrebičov musí byť uzemnená a v zhode s požiarnymi predpismi, tak aby ste v prípade majetkovej ujmy mohli byť odškodnený. Veľmi podstatné je taktiež dodržanie minimálnu vzdialenosť od akýchkoľvek horľavých materiálov a pokiaľ je umývačka/sušičky vstavaná v kuchynskej linke, musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť medzi bočnými stenami a kuchynským nábytkom. Oba zariadenia by mali byť umiestnené na pevnej podlahe a neodporúčame ich umiestňovať v obytných izbách či dokonca kúpeľniach. V tomto článku sme uviedli len niektoré zásady a odporúčania, ktoré sa môžu v závislosti na značke a type elektrospotrebiča meniť. Pri umiestnení a zabudovaní sušičky a umývačky riadu do kuchynskej linky a na elektrickú sieť je nutné dodržať všetky zásady a odporúčania, ktoré sú uvedené v príslušných návodoch pre konkrétnu značku a typ elektrospotrebiča a súčasne musia byť splnené všetky platné právne a technické normy (v oblasti požiarnej ochrany, elektrickej inštalácie a pod.). Na uľahčenie týchto prác sme tu pre Vás v Bratislave a jej blízkom okolí – stačí nás kedykoľvek kontaktovať.

Image