Oprava umývačky riadu

Ak zvolíme vhodnú umývačku pre našu domácnosť a používame ju správnym spôsobom, je umývačka riadu užitočným pomocníkom - šetrí čas, vodu aj energiu. Umývanie riadu spotrebuje nemalý podiel celkovej spotreby energie v domácnosti, snaha o dosiahnutie maximálnej úspory je teda určite na mieste. Pre menšiu domácnosť postačí umývačka s kapacitou do 8 sád riadu, pre 3 a viacčlennú rodinu je už vhodnejšia štandardná umývačka na 12-14 sád riadu.

Ako funguje umývačka riadu?

Umývacia voda, ktorá pod tlakom strieka z rotujúcich trysiek, oplachuje špinavé riady naskladané v drôtených košoch vo vnútri umývačky. Voda, ktorá je ohrievaná odporovým telesom alebo prietokovým ohrievačom vody na teplotu 35°C až 70°C (podľa zvoleného programu), je hnaná čerpadlom, cirkuluje a priebežne sa filtruje niekoľkými filtrami. Umývací účinok je zosilnený umývacím prípravkom, ktorý pôsobí jednak chemicky (odmasťuje), jednak mechanicky spolu s tlakovou vodou. Riad je následne oplachovaný čistou vodou s prídavkom leštidla výrazne znižujúceho povrchové napätie vody, takže po usušení nezostanú na jeho povrchu stopy po kvapkách. Sušenie prebieha kondenzáciou teplého vzduchu na ochladenej stene umývačky, alebo sú k ohrevu sušiaceho vzduchu inštalovaná vykurovacia telesá. Pri niektorých umývačkách býva sušenie podporené ventilátorom alebo využívajú vlastnosti minerálov zeolit.

Údržba umývačky riadu

Pred prvým použitím doplňte soľ a skontrolujte stupeň tvrdosti vody. Soľ je absolútne nevyhnutná pre správne fungovanie zmäkčovadla a bez ohľadu na používaný umývací prostriedok ju vždy riadne dopĺňajte. Potom vyberte správne nastavenie umývačky a dodržujte pokyny výrobcu umývacieho prostriedku a dávkovanie. Pravidelne čistite filter umývačky. Po vyčistení ho správne nasaďte naspäť. Aspoň 3x ročne použite špeciálny prostriedok a program pre čistenie umývačky bez riadu. Odporúča sa taktiež vyhľadať servis umývačiek riadu a dať ju skontrolovať ak máte podozrenie z poruchy. Skoré odhalenie chyby môže výrazne znížiť náklady, ktoré prípadná oprava umývačky riadu „spotrebuje“. Ak dôjde k závažnej poruche prosím kontaktujte nás autorizovaný servis. Oprava umývačky u nás Vás vyjde lacno, no v prvom rade kvalitne a poriadne!

Image